Forside

Views: 1119

Med sine 140 tønder land er Lilleø, i Smålandshavet ud for Lollands nordlige kyst, en af Danmarks mindste, beboede øer. Lilleø er 3 km lang og 600 meter på det bredeste sted. Der bor i dag 12 voksne og tre børn på øen. Øens ringe størrelse taget i betragtning er både landbrugsproduktionen og dyrelivet mangfoldigt.

På markerne er der græssende kalve om sommeren og en fast bestand af får, geder, gæs og moskusænder.
Der er en alsidig og rig bestand af fasaner, harer, edderfugle, vildgæs og vildænder der danner grundlag for gode jagtoplevelser hvert efterår. Øens bønder dyrker kartofler, hvede, jordskokker, pil, maltbyg, roer, majs og jordbær. Der er ligeledes en meget fin honningproduktion – især æblehonningen er bemærkelsesværdig.

Frugten og øerne

Views: 23

På Lilleø er det siden 1930’erne frugtavlen der har været hovederhvervet og på øens tre gårde
Lundgaard, Vejlegaard og Vigmosegaard har der været dyrket pærer, æbler og blommer erhvervsmæssigt igennem flere generationer og uafbrudt i mere end 70 år.

I bogen ”Livet på øerne” af Erik Aalbæk Jensen (Gyldendal 1981) kan man læse et interview med Vigmosegaards ejere i 1980’erne Asta og William Hansen, der fortæller om livet på gården og deres frugtavl, hvorom de fortæller. For som de siger: ”….for der er ingen steder i Europa, hvor man kan lave så god frugt som på øerne.
Den har en uforlignelig friskhed og aroma. Der er ikke andre, der kan lave så gode Cox orange æbler, for eksempel, som vi kan på øerne. Vi har heller aldrig sen nattefrost og frostskader i blomstringen. Selv når de en sjælden gang får det inde i Knuthenborgs plantager, går vi fri.”

Historie

Views: 22

Med sine 140 tønder land er Lilleø, i Smålandshavet udfor Lollands nordlige kyst, en af Danmarks mindste, beboede øer.
Lilleø er 3 km lang og 600 meter på det bredeste sted. Der bor i dag 12 voksne og tre børn på øen. Siden 30’erne har frugtavl været hovedaktiviteten for øens tre gårde. I 2003 indledte Claus Meyer (Vigmosegaard) et samarbejde med Hans Lund Hansen (Lundgaard) og Freddy Bruun (Vejlegaard).
Øens ringe størrelse taget i betragtning er både landbrugsproduktionen og dyrelivet mangfoldigt. På markerne er der græssende kalve om sommeren og en fast bestand af får, geder, gæs
og moskusænder. Der er en alsidig og rig bestand af fasaner, harer, edderfugle, vildgæs og vildænder, der danner grundlag for gode jagtoplevelser hvert efterår.
Øens bønder dyrker kartofler, hvede, jordskokker, pil, maltbyg, roer, majs og jordbær. Der er ligeledes en meget fin honningproduktion – især æblehonningen er bemærkelsesværdig. Lilleø er idag forbundet med Askø af en dæmning og øernes historie er ligeledes tæt knyttet til hinanden.

Gårdene

Views: 24

Vigmosegaard
Lundgaard
Vejlegaard